Zamestnanci Fakulty prírodných vied

Vyhľadávanie užívateľov
Mgr. Marcela Adamcová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Marcela Adamcová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupkyňa vedúceho katedry 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Marcela.Adamcova@umb.sk
Miestnosť:104 
Telefónne číslo:048 446 7104
Utorok: 10:00 - 13:00
doc. RNDr. Roman Alberty, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Roman Alberty, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Roman.Alberty@umb.sk
Miestnosť:108 
Telefónne číslo:048 446 7108
Utorok: 10:00 - 12:00
prof. RNDr. Peter Andráš, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Peter.Andras@umb.sk
Miestnosť:108 
Telefónne číslo:048 446 5808
Utorok: 09:00 - 11:00
Aschenbrenner Štefan, Ing. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Aschenbrenner Štefan, Ing.
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:Stefan.Aschenbrenner@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Mgr. Lenka Balážovičová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Lenka Balážovičová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:lenka.anstead@umb.sk
Miestnosť:308 
Telefónne číslo:048 446 7308
Streda: 09:00 - 11:00
RNDr. Terézia Beck, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Terézia Beck, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedecká pracovníčka 
Zaradenie:Vedecká pracovníčka 
E-Mail:terezia.gasparcova@umb.sk
Miestnosť:147 
Telefónne číslo:048 446
Utorok: 09:00 - 11:00
PaedDr. Miloš Bendík | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:PaedDr. Miloš Bendík
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:milos.bendik@umb.sk
Miestnosť:
Telefónne číslo:048 446 7453
Mgr. Nikola Benková | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Nikola Benková
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:nikola.benkova@umb.sk
Miestnosť:02 
Telefónne číslo:048 446 4156
Streda: 09:00 - 12:00
Róbert Bešťák | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Róbert Bešťák
Funkcia v zamestnaní:Technik 
Zaradenie:Nepedagogický zamestnanec 
E-Mail:Robert.Bestak@umb.sk
Miestnosť:42,355 
Telefónne číslo:048 446 7442, 0905 794 021
prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:peter.bitusik@umb.sk
Miestnosť:110 
Telefónne číslo:048 446 7110
Utorok: 09:30 - 11:30, Štvrtok: 09:00 - 11:00