print

Mgr. Vladimír Kobza, PhD.

Kontakt

 • Pracovisko:Katedra matematiky
 • Funkcia:Zástupca vedúceho katedry
 • Zaradenie:Odborný asistent

KontaktMiestnosť: 240
Telefón: 048 446 7240

Tajovského 40
97401 Banská Bystrica
Slovensko

Email: Vladimir.Kobza@umb.sk

Stránkové hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
konzultácie podľa dohody

Profesijná charakteristika

Kvalifikačný rast:

 • Mgr. FPV UMB Banská Bystrica, 2013 (Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii predmetov Matematika - Geografia).
 • PhD. FPV UMB Banská Bystrica, 2017 (interný doktorand FPV UMB v rokoch 2013 - 2017 v študijnom odbore 9.1.4 Matematická analýza, téma dizertačnej práce: Divergence measures between fuzzy sets).

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

 • 03B52 Fuzzy logic
 • 03E72 Fuzzy set theory 

Vybrané vedecké publikácie:

KOBZA, V., JANIŠ, V., MONTES, S. 2017. Generalizated local divergence measures. In: Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, vol. 33, no. 1, pp. 337-350, 2017. DOI: 10.3233/JIFS-161647. ISSN print 1064-1246, ISSN online 1875-8967.

KOBZA, V. 2017. Divergence measure between fuzzy sets using cardinality. In: Kybernetika, vol. 53, no. 3, pp. 418-436, 2017. DOI: 10.14736/kyb-2017-3-0418. ISSN print 0023-5954, ISSN online 1805-949X.

KOBZA, V., JANIŠ, V., MONTES, S. 2017. Divergence measures on hesitant fuzzy sets. In: Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, vol. 33, no. 3, pp. 1589-1601, 2017. DOI: 10.3233/JIFS-161430. ISSN print 1064-1246, ISSN online 1875-8967.

KOBZA, V., SIWIEC, A. 2017. Aggregation of distance, dissimilarity and divergence measures. In: The 3rd International Symposium on Fuzzy Sets – Uncertainty Modelling ISFS 2017, Proceedings, Rzeszów, Poland, May 19-20, 2017. Rzeszów: University of Rzeszów, Poland, 2017, pp. 27-30. ISBN 978-83-7996-431-4.

JANIŠ, V., KOBZA, V. 2014. Hesitant metrics. In: Proceedings of FSTA 2014, Liptovský Ján, January 26-31, 2014, book of abstracts. Bratislava: Slovak University of Technology; Liptovský Mikuláš: Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik, 2014.

KOBZA, V., JANIŠ, V. a kol. 2013. Hesitant distance as a fuzzy metric. In: Proceedings of EUROFUSE Workshop 2013. Oviedo: Servicio de Publicaciones, Universidad de Oviedo, Spain, pp. 145-148. ISBN 978-84-16046-04-1.

 

Vyučované predmety:

 • Postupnosti a funkcie
 • Matematická analýza 1-4
 • Algebra 1
 • Numerická matematika
 • Metrické priestory a topológia
 • Diferenciálne rovnice
 • Matematické inštrumentárium
 • Teória vyučovania matematiky a riešenie úloh
Miestnosť:
240
Telefón:
048 446 7240