Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Vedecké kolokvium


Vedecké kolokvium na Fakulte prírodných vied UMB vytvára priestor pre konanie prednášok na aktuálne vedecké témy, šírenie dosiahnutých výsledkov, hľadanie spoločných výskumných tém a prezentovanie najnovších trendov vo výskumných oblastiach rozvíjaných na fakulte. Prednášky sa konajú na pôde fakulty raz mesačne (október - máj príslušného akademického roka).