print

Týždeň vedy a techniky na FPV UMB

Informácie o udalosti
Dátum začiatku: 9. November 2020
Dátum konca: 15. November 2020

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy. Fakulta prírodných vied UMB sa každoročne zapája do Týždňa vedy a techniky na Slovensku organizovaním prednášok, workshopov, konferencií a pod. 

 

Zúčastnite sa 9. - 15. novembra 2020
online podujatí organizovaných Fakultou prírodných vied UMB
v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku! 

 


Virtuálna exkurzia do experimentu ATLAS v CERNe

Dátum konania: 11. novembra 2020
Čas podujatia: 16:00
Typ podujatia: exkurzia (online)
Cieľová skupina: verejnosť, mládež
Stručný popis: Prvýkrát ponúkame priaznivcom vedy na Slovensku virtuálnu návštevu experimentu ATLAS na LHC. Sprievodcovia Tomáš Dado a Michaela Mlynáriková v živom vysielaní 11. novembra o 16:00 ukážu Control Room na povrchu, samotný detektor v podzemí a zodpovedia vaše otázky. Podujatie sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky. Technické detaily spojenia budú zverejnené začiatkom novembra.
Organizátor: Katedra fyziky, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: online
Webová stránka podujatia: Online prístup bude zverejnený na: https://www.facebook.com/svetcastic/, https://www.svetcastic.sk/ 
Kontaktná osoba: Boris Tomášik, boris.tomasik@umb.sk, +421 48 446 7206


Meranie sveta: od Gaussa po LIGO alebo výskum štruktúry vesmíru

Dátum konania: 12. novembra 2020
Čas podujatia: 17:00 - 18:00
Typ podujatia: prednáška (online)
Cieľová skupina: verejnosť, mládež
Stručný popis: Dr. Evgeny Kolomeitsev priblíži, ako sa pojem dĺžka (alebo vzdialenosť) objavuje v histórii ľudstva a ako je možné definovať jednotky dĺžky. Prediskutujeme komplikácie pri meraní vzdialeností na zakrivených povrchoch. Einsteinova teória gravitácie naznačuje, že vzdialenosť medzi dvoma bodmi závisí od prítomnosti ďalších hmotných telies. Tento koncept pekne dokazuje nedávne pozorovanie gravitačných vĺn detektorom LIGO.
Organizátor: Katedra fyziky, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: online
Webová stránka podujatia: Online prístup: https://www.youtube.com/watch?v=d8jBbFmAbI0&feature=youtu.be 
Kontaktná osoba: Janka Raganová, janka.raganova@umb.sk, +421 48 446 7201


 

 

 

 
 


 
=