print

Zborníky príspevkov zo ŠVK

Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie FPV UMB a FPV UKF 2020 si môžete stiahnuť kliknutím na ZBORNÍK ŠVK 2020


 Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie FPV UMB a FPV UKF 2019 si môžete stiahnuť kliknutím na ZBORNÍK ŠVK 2019


 Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie FPV UMB a FPV UKF 2018 si môžete stiahnuť kliknutím na ZBORNÍK ŠVK 2018


Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie FPV UMB a FPV UKF 2017 si môžete stiahnuť kliknutím na ZBORNÍK ŠVK 2017


Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie FPV UMB 2016 si môžete stiahnuť kliknutím na PRÍRODOVEDEC 2016


Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie FPV UMB 2015 si môžete stiahnuť kliknutím na PRÍRODOVEDEC 2015 

=