Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Sekcie

1. Biológia 

2. Ekológia a environmentalistika

3. Geografia a regionálny rozvoj a Geológia

4. Fyzika

5. Matematika

6. Informatika

7. Chémia

8. Odborová didaktika


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela