print

Oznamy

Študentská vedecká konferencia 2020 je zrušená!!! Zamračený

Na základe pretrvávajúcej mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu vedenie FPV UMB v Banskej Bystrici a FPV UKF v Nitre rozhodlo o zrušení  Študentskej vedeckej konferencie 2020. Všetky príspevky vložené do konferenčného systému v termíne do 27.marca 2020 budú po úspešnom recenznom konaní publikované v zborníku príspevkov Študentská vedecká konferencia 2020. 


POZOR ZMENA TERMÍNOV!!!

Na základe mimoriadnych opatrení prijatých na FPV UMB v Banskej Bystrici a FPV UKF v Nitre v súvislosti so šírením koronavírusu sa termín pre odovzdanie práce predlžuje do 27. marca 2020. Termín konania konferencie sa predbežne presúva na 12. mája 2020. Prosím sledujte webové stránky oboch fakúlt. 


Otvorenie konferenčného systému

Konferenčný systém ŠVK 2020 je otvorený. Po registrácii môžete vkladať konferenčné príspevky. V prípade akýchkoľvek problémov prosím píšte na slavka.racakova@umb.sk


Pozvánka na Študentskú vedeckú konferenciu 2020

Srdečne Vás pozývame na štvrtý ročník spoločného vedeckého podujatia Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré je súťažnou prehliadkou prác študentov bakalárskeho, magisterského a 1. ročníka doktorandského štúdia. Študentská vedecká konferencia 2020 sa uskutoční 7. apríla 2020 na pôde Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Termín pre odovzdanie súťažných prác je 12. marca 2020.  

Všetky dôležité informácie a pokyny nájdete v konferenčnom systéme ŠVK 2020. O otvorení konferenčného systému Vás budeme včas informovať Usmiaty


 

 

 

 

 

=