print

Kontakt

Organizačné záležitosti na FPV UKF v Nitre:

Bc. Mária Maťková
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1
949 74 Nitra

email: mmatkova@ukf.sk 

Technická podpora: Mgr. Jan Francisti, jan.francisti@ukf.sk 


Organizačné záležitosti na FPV UMB v Banskej Bystrici:

Ing. Slavka Račáková, PhD.
Referát vedy a výskumu
Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 40
 974 01 Banská Bystrica

email: slavka.racakova@umb.sk

Technická podpora: Mgr. Tomáš Valent, tomas.valent@umb.sk 

 

 

=