print

Dôležité termíny

Dôležité termíny

Odovzdanie práce:  12. marec 2020

Potvrdenie prijatia práce a sprístupnenie recenzného posudku (rozhodnutie o akceptovaní):  24. marec 2020

Nahratie upravenej verzie príspevku na základe recenzie:  31. marec 2020

Registrácia a potvrdenie účasti na konferencii:  31. marec 2020

Konferencia: 7. apríl 2020

Nahratie upravenej verzie príspevku na základe pripomienok hodnotiacej komisie: 21. apríl 2020

=