print

Študentská vedecká konferencia 2020

Si študentom bakalárskeho, magisterského štúdia alebo prvého ročníka doktorandského štúdia?
  • Si tvorivý a zaujíma Ťa vedecká práca?
  • Chceš ukázať, čo dokážeš a dokázať, že si lepší ako ostatní spolužiaci?
  • Chceš mať vedeckú prácu zverejnenú v recenzovanom zborníku?

TAK NEVÁHAJ! 

a zúčastni sa štvrtého ročníka spoločného vedeckého podujatia
Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

 Študentská vedecká konferencia 2020 ZRUŠENÁ!!!

 Čo preto musíš urobiť?

  • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
  • predložiť vedeckú prácu do 12. marca 2020 (termín predloženia práce sa predlžuje do 27. marca 2020)
  • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
  • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2020
  • v každej sekcii budú najlepšie práce ocenené diplomom a mimoriadnym štipendiom či vecnou cenou

Sponzori: