print

Katedroví koordinátori ŠVK

Katedra biológie a ekológie

Ing. Juraj Švajda, PhD. |
Meno:Ing. Juraj Švajda, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre študijný program Ekológia a ochrana ekosystémov 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Juraj.Svajda@umb.sk
Miestnosť:106 
Telefónne číslo:048 446 7106
Štvrtok: 10:00 - 12:00

Katedra techniky a technológií

Ing. Ján Pavlovkin, PhD. |
Meno:Ing. Ján Pavlovkin, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor ŠVK 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Jan.Pavlovkin@umb.sk
Miestnosť:218 
Telefónne číslo:048 446 7218
Streda: 10:40 - 11:40

Katedra geografie a geológie

RNDr. Tatiana Mintálová, PhD. |
Meno:RNDr. Tatiana Mintálová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:tatiana.mintalova@umb.sk
Miestnosť:310 
Telefónne číslo:048 446 7310
Streda: 10:35 - 11:35

Katedra informatiky

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD. |
Meno:RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre AI 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:miroslav.melichercik@umb.sk
Miestnosť: 132 
Telefónne číslo:048 446 7132, 7124
Streda: 09:00 - 12:00

Katedra fyziky

Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD. |
Meno:Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:stanislav.holec@umb.sk
Miestnosť:200 
Telefónne číslo:048 446 7 200
Utorok: 10:00 - 12:00

Katedra matematiky

prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. |
Meno:prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Vladimir.Janis@umb.sk
Miestnosť:228 
Telefónne číslo:048 446 7228
Pondelok: 09:00 - 11:00, Štvrtok: 13:00 - 14:00

Katedra chémie

doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Zuzana.Melichova@umb.sk
Miestnosť:350 
Telefónne číslo:048 446 7350
Pondelok: 13:00 - 15:00

Katedra životného prostredia

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD. |
Meno:doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Jan.Tomaskin@umb.sk
Miestnosť:102 
Telefónne číslo:048 446 5802
Streda: 10:00 - 11:30

Referát vedy a výskumu:

Ing. Slavka Račáková, PhD. |
Meno:Ing. Slavka Račáková, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:slavka.racakova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7431

=