print

Referát pre vedu a výskum

Oznamy

Kontakt:

Referát pre vedu a výskum
Tajovského 40,
974 01 Banská Bystrica

telefón: 048 446 7431
e-mail: slavka.racakova@umb.sk

Úradné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Prodekan pre vedu a výskum:

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. |
Meno:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Jan.Spisiak@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7244
Streda: 10:00 - 12:00

Referát pre vedu a výskum:

Ing. Slavka Račáková, PhD. |
Meno:Ing. Slavka Račáková, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:slavka.racakova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7431