print

Publikácie

Predaj publikácií Fakulty prírodných vied UMB zabezpečuje

Predajňa Vydavateľstva UMB - Belianum
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica

Prehľad publikácií na predaj (PDF)

Knižný e-shop Vydavateľstva UMB - Belianum (www.publikacie.umb.sk)

Vyhľadávanie v publikáciách
Basic Algebra for future teachers

Basic Algebra for future teachers (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Miroslav Haviar, Pavel Klenovčan
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1035-8
Kúpiť teraz za 16,50 €

The three parts of this textbook are based on the lecture notes Algebra I -III published by the present authors in the Slovak langauge. This textbook presents those three volumes of lecture notes together as one unit of Basic Algebra. Parts I and II ...

Biosférické rezervácie na Slovensku X.

Biosférické rezervácie na Slovensku X. (Zborník)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0846-1

-

Čísla a počítanie

Čísla a počítanie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Pavol Hanzel - Pavel Klenovčan
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0638-2

Čísla a počítanie

Didaktika odborného výcviku

Didaktika odborného výcviku (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Milan Ďuriš
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0778-5

Vysokoškolské učebné texty sú určené pre študentov denného a externého bakalárskeho štúdia, študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy. Pri tvorbe učebných textov sa vychádzalo zo základov všeobecnej didaktiky. V ...

Didaktika odborných predmetov 1

Didaktika odborných predmetov 1 (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Milan Ďuriš a kol.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0269-8

Učebné texty vychádzajú zo základov všeobecnej didaktiky a v aplikáciách sú smerované do vyučovacieho procesu odborných a technicko-odborných predmetov, ktoré sú súčasťou štúdia v učebných a študijných odborov na stredných ...

Diverzifikácia vidieckej krajiny mikroregiónu Termál po roku 1989

Diverzifikácia vidieckej krajiny mikroregiónu Termál po roku 1989 (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Michaela Žoncová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1521-6Stiahnuť publikáciu:

Krajina je dynamický systém, ktorý sa mení v čase a priestore. Predkladaná štúdia sa zameriava na zhodnotenie zmien vo vidieckej krajine mikroregiónu Termál, ktoré nastali pod vplyvom tranzitívnej ekonomiky, t.j. po roku 1989 až po ...

Ekológia trávnych porastov

Ekológia trávnych porastov (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Ján Tomaškin, Judita Tomaškinová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-0675-7Stiahnuť publikáciu:

Predkladaná vysokoškolská učebnica Ekológia trávnych porastov predstavuje základný študijný materiál a zdroj informácií pre dva predmety, ktoré sú v ponuke bakalárskeho a magisterského štúdia v študijnom odbore Environmentálny ...

Ekonomické a legislatívne nástroje životného prostredia

Ekonomické a legislatívne nástroje životného prostredia (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Jana Jaďuďová a kol.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-1027-3

Učebnica podáva komplexný pohľad na ekonomické nástroje legislatívy životného prostredia Slovenskej republiky vo všeobecnosti so zameraním na hlavné zložky životného prostredia: ochrana ovzdušia, ochrana vôd, odpadové hospodárstvo, ...

Elastický klaster

Elastický klaster (Odborná monografia)

Autor/Kolektív:Jarmila Škrinárová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-0642-9
Kúpiť teraz za 7,90 €

Monografia analyzuje základné poznatky o elastických klastroch ako koncepcii pre hybridné riešenie vysokovýkonných výpočtových úloh na gridoch a cloudoch. Analýza je orientovaná na súvislosti s manažovaním zdrojov a úloh v elastickom ...

Elektrotechnika

Elektrotechnika (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Ján Pavlovkin, Daniel Novák, Ivan Kubovský Milan Ďuriš
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0777-8

Vysokoškolská učebnica Elektrotechnika je určená pre študentov denného a externého bakalárskeho a magisterského štúdia na FPV UMB a bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na DF FEVT vo Zvolene. V každej kapitole sú uvedené požiadavky ...

Elektrotechnika I.

Elektrotechnika I. (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Daniel Novák, Ján Pavlovkin
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0355-8

): Publikácia obsahuje v nadväznosti na základné informácie o predmete poznatky z elektrostatického a magnetického poľa, o elektrickom prúde, riešení elektrických obvodov, výrobe a rozvode elektrickej energie, elektrických strojoch a ...

Elektrotechnika II.

Elektrotechnika II. (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Daniel Novák, Ján Pavlovkin
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0350-3

Učebný text obsahuje učivo elektroniky, elektroakustiky, rozhlasového a televízneho reťazca, logických obvodov, elektrického merania, ktorým možno v školskej praxi prakticky bezprostredne overiť vedomosti získané teoretickou výučbou.

Elektrotechnika v učiteľstve profesijných predmetov a praktickej prípravy

Elektrotechnika v učiteľstve profesijných predmetov a praktickej prípravy (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Daniel Novák
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0498-2

Monografia je venovaná problematike vzdelávania učiteľov, konkrétne učiteľov profesijných predmetov a praktickej prípravy, so zameraním na oblasť elektrotechniky.

Environmentálna pedológia a manažment ochrany pôdy

Environmentálna pedológia a manažment ochrany pôdy (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Radoslava Kanianska
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0460-9

Prvá všeobecná časť vysokoškolskej učebnice je zameraná na základy pedológie. Druhá špeciálna časť je orientovaná na environmentálne problémy, fyzikálnu, chemickú a biologickú degradáciu pôdy a manažment jej ochrany. Tretia, ...

Eurasian Otter in Slovakia

Eurasian Otter in Slovakia (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Peter Urban a kol.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0031-1

The aims of this paper are – to summarize the konowledge on otter distribution and biology in Slovakia – to analyze the causes of past decline and present risks, and – to draw some conservation and management implications to achieve a ...

Firemné občianstvo ako súčasť koncepcie spoločenskej zodpovednosti

Firemné občianstvo ako súčasť koncepcie spoločenskej zodpovednosti (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Jana Jaďuďová, Ján Zelený
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0774-7

Vedecká monografia sa sústreďuje na problematiku koncepcie firemného občianstva (Corporate Citizenship), ako nástroja pre zodpovedné riadenie organizácie so zameraním na privátny sektor spoločnosti. Autori prinášajú parciálnu časť ...

Fundamental Genetics

Fundamental Genetics (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Alberty Roman, doc. RNDr., CSc.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0084-7

Učebnica prináša stručný popis základných faktov, princípov, teórií a experimentálnych metód, ktoré sa v genetike uplatňujú.

Fuzzy množiny v informatike

Fuzzy množiny v informatike (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Alžbeta Michalíková
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1707-4
Kúpiť teraz za 11,40 €

Vysokoškolská učebnica je v prvom rade určená študentom Aplikovanej informatiky FPV UMB v Banskej Bystrici. Tiež je určená pre každého, kto sa stretol s pojmami fuzzy množina, resp. fuzzy logika a chcel by sa o týchto pojmoch dozvedieť ...

Geografia regiónov Európy. Južná Európa

Geografia regiónov Európy. Južná Európa (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Alfonz Gajdoš, Tibor Madleňák
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1796-8Stiahnuť publikáciu:

Vysokoškolská učebnica Geografia regiónov Európy – Južná Európa, je prvá z plánovanej série šiestich častí charakterizujúcich jednotlivé európske regióny (južná, juhovýchodná, východná, stredná, severná a západná). ...

Geografia Slovenska 1

Geografia Slovenska 1 (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Pavol Michal, Peter Barto
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0462-3

V učebných textoch ide autorom o komplexné priblíženie krajinného (geografického) systému Slovenska s jeho prírodnými (fyzickogeografickými) ale aj humánnogeografickými zložkami vo vzájomných súvislotiach.