print

Kontaktné osoby pre jednotlivé druhy štipendií

Pre sociálne štipendiá

Osobný kontakt: EF UMB, Cesta na amfiteáter 10, Banská Bystrica (nová budova), kancelária č. 026, prízemie. 

Ing. Mária Plavuchová |
Meno:Ing. Mária Plavuchová
Funkcia v zamestnaní:Referentka, Referentka prorektorky pre pedagogickú činnosť 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:maria.plavuchova@umb.sk
Miestnosť:026 
Telefónne číslo:048 446 6130

Poznámka: Všetky potrebné informácie spolu s aktuálnymi tlačivami nájdete na stránke UMB - link na sociálne štipendiá.

Pre motivačné štipendiá

Alena Králiková |
Meno:Alena Králiková
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:alena.kralikova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7408
Pondelok: 08:30 - 11:30, Utorok: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Streda: 08:30 - 11:30, Piatok: 08:30 - 11:30

=