Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

UMB piata najlepšia univerzita na Slovensku na základe "Nature Index"

Kvalita univerzít sa hodnotí podľa rôznych kritérií. V súčasnosti sa prikladá veľký význam publikáciám v najprestížnejších časopisoch, ktoré sú sledované prostredníctvom tzv. "Nature index". Na základe tohto kritéria sa naša Univerzita umiestnila v roku 2019 na 5. mieste medzi Slovenskými univerzitami: https://www.natureindex.com/annual-tables/2020/institution/academic/all/countries-Slovakia

V tomto hodnotení boli za našu Univerzitu zahrnuté 3 publikácie, ktorých spoluautormi sú naši zamestnanci (všetci z Fakulty prírodných vied). Publikácie sa týkajú oblasti chémie a životného prostredia:


MARK W. H. HOORENS, MIROSLAV MEDVED', ADÈLE D. LAURENT, MARIANGELA DI DONATO, SAMUELE FANETTI, LAURA SLAPPENDEL, MICHIEL HILBERS, BEN L FERINGA, WYBREN JAN BUMA & WIKTOR SZYMANSKI, 2019: Iminothioindoxyl as a molecular photoswitch with 100 nm band separation in the visible range. Nature Communications, volume 10, Article number: 2390


VALERIA PERSHINA & MIROSLAV ILIAŠ, 2019: Properties and Reactivity of Hydroxides of Group 13 Elements In, Tl, and Nh from Molecular and Periodic DFT Calculations. Inorg. Chem. 58, 15, 9866–9873


HELEN R. P.PHILIPS, KANIANSKA R. et al., 2019: Global distribution of earthworm diversity. Science, Vol. 366, Issue 6464, pp. 480-485