Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Profesor Andráš ocenený Literárnym fondom

Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy, udelila v roku 2018 nášmu prof. RNDr. Petrovi Andrášovi, CSc. PRÉMIU ZA TROJROČNÝ VEDECKÝ OHLAS v kategórii technické vedy a geovedy ako prejav verejného uznania za výrazný vedecký ohlas za predchádzajúce tri roky.

Pánovi profesorovi k úspechu srdečne blahoželáme :-)


prof. RNDr. Peter Andráš, CSc. |
Meno:prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Peter.Andras@umb.sk
Miestnosť:108 
Telefónne číslo:048 446 5808
Utorok: 09:00 - 11:00