print

Náš študent Matej Šuránek úspešný na 2 študentských vedeckých konferenciách

Náš študent Bc. MATEJ ŠURÁNEK (CH-BIO) nás úspešne reprezentoval na dvoch študentkých vedeckých konferenciách v Bratislave:
 
  • 50. Študentskej vedeckej konferencii Prírodovedeckej fakulty UK (18/11/2020), kde získal ocenenie prezidenta Slovenského jadrového fóra (3. miesto) za prácu „Adsorpcia Ni(II) a Cu(II) iónov na prírodné bentonity.“
     
  • 22. celoslovenskej študentskej vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou pod názvom "Chémia a technológie pre život" na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU (25/11/2020), kde sa v sekcii Analytická chémia umiestnil na 3. mieste s prácou "Adsorpcia niklu na vybrané slovenské bentonity".
    https://www.uiam.sk/svk_registration/vysledkySVK.php
 
BLAHOŽELÁME 
=