Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Cena mesta Krupina nášmu profesorovi Andrášovi

Mestské zastupiťeľstvo v Krupine udelilo prof. RNDr. Petrovi Andrášovi, CSc., CENU MESTA KRUPINA ako Krupinčanovi, za významný prínos výskumu geochémie rudných minerálov s medzinárodným významom a za šírenie dobrého mena a histórie mesta Krupina, ako aj pri príležitosti jeho 65. výročia narodenia.