print

Študuj informatiku na Fakulte prírodných vied UMB


 Sú dôvody, prečo študovať informaitku u náv: budeš IN (formatik) a ponúkame:

 • kvalitné akreditované študijné programy s moderným obsahom sledujúcim nové technológie a trendy,
 • priateľskú atmosféru a osobný prístup pedagógov k študentom,
 • viac než 25 ročnú tradíciu vzdelávania v informatike,
 • vynikajúce uplatnenie na trhu práce,
 • možnosť širokej spolupráce s IT firmami v regióne a zo Slovenska už počas štúdia a získanie praktických skúseností,
 • možnosť participovať na financovaných vedeckých projektoch a možnosť pracovať v tíme,
 • možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničných univerzitách v rámci programu Erasmus+,
 • možnosť prezentovať seba a fakultu v súťažiach ako ACM-Spy, CTU Open, ACM CERC ICPC, ČS ŠVOČ a i.

Motto: „Na svete je 10 druhov ľudí, tí, ktorí vedia počítať v binárnej sústave a tí, ktorí nie.“
A TY?


 •  neboj sa u nás začať, lebo nemusíš na začiatku všetko vedieť. Prijímacie pohovory nerobíš. Doplníme spoločne to, čo Ti chýba vo vedomostiach. Stačí záujem a snaha byť v IT dobrým. Aktívne podporujeme talenty. V ponúkaných predmetoch nájdeš odpovede na otázky, ktoré Ťa zaujímajú z oblastí IKT. Máme dlhú tradíciu, 
 • budeš mať našu pomoc a podporu, lebo máš šancu získať motivačné štipendium a môžeš pracovať v moderných vyučovacích priestoroch. Budú sa Ti venovať kvalitní pedagógovia v malých študijných kolektívoch. Prístup k internetu je samozrejmosťou spolu s ďalšími „bonbónikmi“, 
 • budeš mať priestor na sebarealizáciu, lebo sa môžeš zapojiť do nášho výskumu v oblasti rozpoznávania obrazu a robotiky, vysokovýkonného počítania a počítačových gridov a cloudov, teoretickej informatiky, liečenia fóbií prostriedkami virtuálnej reality, big dát. Svoj výskum môžeš prezentovať na Študentskej vedeckej konferencii. Môžeš súťažiť na medzinárodných programátorských súťažiach (ACM Programming Contest, Imagin Cup). Uchádzať sa o titul najlepšej diplomovej práce Čiech a Slovenska, 
 • otvorí sa ti svet, lebo môžeš vycestovať na študijný pobyt v rámci projektu Erasmus+ na kvalitné zahraničné vysoké školy vo Fínsku, Lotyšsku, Chorvátsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, Holandsku, Poľsku, Česku… Nič Ti nebráni publikovať vedecké výstupy na konferenciách v zahraničí. Doplníme Tvoje komunikačné znalosti v odbornej angličtine hneď v prvom roku štúdia, 
 • budeš žiadaný/á na trhu práce na Slovensku aj vo svete, lebo máme spoluprácu s významnými IT spoločnosťami na Slovensku a v regióne, ktoré majú záujem o našich absolventov a sami sa budú môcť podieľať na Tvojom vzdelávaní a vedení Tvojej záverečnej práce. Radi Ti dáme odporúčanie aj pre budúceho zamestnávateľa v zahraničí. Lebo na Slovensku a vo svete jednoducho kvalitní informatici chýbajú,
 • nebudeš sa cítiť opustený/á, lebo máme dobrú partiu študentov, ktorí organizujú spoločné voľnočasové akcie (guláš, prechádzku vianočným trhom, WEBtlak,…) a radi Ťa prijmú medzi seba.

 

=