print

Študuj chémiu na Fakulte prírodných vied UMB


 • Baví Ťa chémia?
 • Nemáš na štipendium v zahraničí, ale záleží Ti na kvalitnom vzdelaní?
 • Chceš byť „len“ všeobecne vzdelaným chemikom alebo chceš byť vyhľadávaným špecialistom vo forenzných vedách a kriminalistike?
 • Zaujímajú Ťa problémy životného prostredia a chceš sa naučiť ako ich riešiť?
 • Máš pocit, že by si vedel učiť chémiu aspoň tak dobre alebo dokonca lepšie ako Tvoja učiteľka?

 5 + 1 dôvodov prečo študovať chémiu u nás:

 1. Ponúkame jedinečné chemicky zamerané akreditované študijné programy orientované na prax:
  • Forenzná a kriminalistická chémia (Bc.)
  • Aplikovaná chémia a forenzná prax (Mgr.)
  • Učiteľstvo chémie (Bc., Mgr.)
 2. praktická výučba sa realizuje v moderne vybavených chemických laboratóriách. Špecializované cvičenia a prax študentov zabezpečuje katedra v kooperácii s viacerými inštitúciami (napr. Kriminalistický a expertízny ústav, Regionálny úrad verejného zdravotníctva),
 3. kvalita vedeckovýskumnej činnosti učiteľov katedry chémie je v súčasnosti podľa kritérií stanovených Akreditačnou komisiou SR na medzinárodne uznávanej úrovni,
 4. študentov zapájame do výskumných projektov už od začiatku štúdia,
 5. študenti chémie majú možnosť stráviť časť štúdia v zahraničí na partnerských univerzitách,
 6. Banská Bystrica je „student friendly“ mesto, ktoré si každoročne užíva viac ako 12 000 študentov.

 

=