print

Študuj biológiu na Fakulte prírodných vied UMB


Sú dôvody prečo študovať biológiu u nás:

Kde inde by si študoval biológiu, ak nie na KBE (Kvalitná Biologická Edukácia)?

 • pomôžeme Ti poodhaliť tajomstvá života,
 • pomôžeme Ti pochopiť zákonitosti prírody,
 • pomôžeme Ti pochopiť ako funguje Tvoje telo,
 • naučíme Ťa, ako skutočne chrániť prírodu,
 • naučíme Ťa, ako všetky tieto nádherné veci vysvetliť deťom a dospelým,
 • naučíme Ťa, ako Tvoje vedomosti uplatniť v praxi.
 • na konci si povieš: „Wow, som biológ. Poznám mnoho tajomstiev prírody. Viem ich využiť. Viem ich vysvetliť.“

 Ako to dosiahneš?

 • máme kvalitné akreditované študijné programy všetkých stupňov s moderným obsahom:
 1. učiteľstvo biológie (Bc., Mgr.),
 2. ekológia a ochrana ekosystémov (Bc., Mgr.),
 3. evolúcia ekosystémov a ich ochrana (PhD.).
 • jednotlivé predmety učia odborníci, ktorí v danej oblasti robia aj vedecký výskum – preto vedia, o čom rozprávajú a radi Ťa do výskumu zapoja,
 • máme kvalitne vybavené laboratóriá, v ktorých môžeš skúmať všetko, od génov až po celé organizmy, či komplexné ekosystémy,
 • učíme nielen v učebniach, ale aj v najlepšom laboratóriu sveta – v prírode,
 • so vzdelávaním máme vyše šesťdesiatročné skúsenosti,
 • ponúkame dva v jednom: znalosti z biológie a ekológie a schopnosť analýzy a prezentácie informácií  v GIS,
 • sme situovaní v centre Slovenska, v blízkosti viacerých chránených území a sídiel viacerých spolupracujúcich inštitúcií, čo vytvára dobré predpoklady pre praktické ukážky a aplikáciu teórie do praxe,
 • už počas štúdia absolvuješ prax, aby si bol pripravený na každodennú realitu,
 • chceš sa presvedčiť, či sme porovnateľní so zahraničím? Žiaden problém. V rámci programu Erasmus+ môžeš časť štúdia stráviť na zahraničných univerzitách.

 KBE = Kvalitná Biologická Edukácia


 

=