print

Študuj aplikovanú geológiu na Fakulte prírodných vied UMB


Je dôvod prečo študovať u nás:

Kde inde by si študoval aplikovanú geológiu, ak nie na mieste činu?

 • nadobudneš ucelené poznatky o Zemi a geologických procesoch v zemskej kôre, spoznáš minerály, horniny a drahé kamene, získaš základné poznatky z paleontológie, hydrogeológie, geoarcheológie či 3D modelovania,
 • prijatie bez prijímacieho pohovoru,
 • kvalifikovaní učitelia, tvoriví, iniciatívni a vždy otvorení novým možnostiam,
 • koniec nudnému memorovaniu zo skrípt, získavanie praktických zručností, spojenie s odbornou a podnikateľskou praxou,
 • využívanie moderných spôsobov výučby v laboratóriách so špičkovým technickým vybavením,
 • maximálna ústretovosť a pochopenie potrieb študentov, príprava kvalitných a úspešných absolventov vo svojom odbore,
 • možnosť absolvovať časť štúdia (semester aj celý akademický rok) v zahraničí, napr. program Erasmus+ poskytuje štúdium na viacerých partnerských univerzitách v Európe. Naši študenti študujú aj v zahraničí (napr. Univerzita Toulouse) a svojimi znalosťami potvrdili vysokú úroveň štúdia u nás,
 • úzke medzinárodné pracovné kontakty s geologickými firmami, podnikmi a univerzitami v Európe, (napr. AGH Krakov, Poľsko, bane Trepča v Kosove), záruka akcií plných skvelých zážitkov, nových priateľstiev a zábavy,
 • množstvo exkurzií a výletov do terénu, múzeí, baní, či za prírodnými krásami na Slovensku i v zahraničí,
 • malý počet študentov a samostatná budova = individuálny prístup k jednotlivým študentom - rodinné prostredie,
 • štúdium v troch stupňoch –  bakalárskom, magisterskom a doktorandskom,
 • v spolupráci s Ústavom vied o Zemi SAV v Banskej Bystrici organizovanie prednášok so zaujímavými osobnosťami zo študovaného odboru.

 

=