print

Študijní poradcovia (Bc. a Mgr. stupeň)

Učiteľstvo akademických predmetov

Učiteľstvo biológie (Bc. / Mgr.)

Mgr. Radovan Malina, PhD. |
Meno:Mgr. Radovan Malina, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre učiteľstvo biológie 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Radovan.Malina@umb.sk
Miestnosť:104 
Telefónne číslo:048 446 7104

Učiteľstvo fyziky (Bc. / Mgr.)

Raganová Janka, doc., RNDr., PhD. |
Meno:Raganová Janka, doc., RNDr., PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Janka.Raganova@umb.sk
Miestnosť:201 
Telefónne číslo:048 446 7201
Utorok: 10:00 - 12:00, Piatok: 10:00 - 12:00

Učiteľstvo geografie (Bc. / Mgr.)

Mgr. Richard Pouš,PhD. |
Meno:Mgr. Richard Pouš,PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Richard.Pous@umb.sk
Miestnosť:309 
Telefónne číslo:048 446 7309

Učiteľstvo chémie (Bc. / Mgr.)

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Prodekan, Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Marek.Skorsepa@umb.sk
Miestnosť:F349 
Telefónne číslo:048 446 7349, 7435
Piatok: 09:00 - 10:00

Učiteľstvo informatiky (Bc. / Mgr.)

 RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD. |
Meno: RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, členka akademického senátu UMB, členka AS FPV UMB, študijný poradca pre UI 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Alzbeta.Michalikova@umb.sk
Miestnosť:F 129 
Telefónne číslo:048 446 7129
Streda: 09:00 - 10:30

Učiteľstvo matematiky (Bc. / Mgr.)

Mgr. Vladimír Kobza, PhD. |
Meno:Mgr. Vladimír Kobza, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupca vedúceho katedry 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Vladimir.Kobza@umb.sk
Miestnosť:240 
Telefónne číslo:048 446 7240

Učiteľstvo techniky v kombinácii (Bc. / Mgr.)
Učiteľstvo techniky (Mgr.)
Učiteľstvo praktickej prípravy (Bc.) 

Ing. Martin Kučerka, PhD. |
Meno:Ing. Martin Kučerka, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Študijný koordinátor pre denné a externé štúdium 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Martin.Kucerka@umb.sk
Miestnosť:219 
Telefónne číslo:048 446 7219
Utorok: 07:00 - 09:00
 

Neučiteľské študijné programy

Aplikovaná geológia (Bc. / Mgr.)

Mgr. Viera Šimonová, PhD. |
Meno:Mgr. Viera Šimonová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupkyňa vedúceho katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Viera.Simonova@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7246
Pondelok: 13:00 - 16:00, Štvrtok: 14:00 - 16:00

Aplikovaná chémia a forenzná prax (Mgr.)

RNDr. Šimon Budzák, PhD. |
Meno:RNDr. Šimon Budzák, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Simon.Budzak@umb.sk
Miestnosť:348 
Telefónne číslo:048 446 7348
Piatok: 11:00 - 13:00

Aplikovaná informatika (Bc. / Mgr.)

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD. |
Meno:RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre AI 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:miroslav.melichercik@umb.sk
Miestnosť: 132 
Telefónne číslo:048 446 7132, 7124
Streda: 09:00 - 12:00

Bezpečnosť životného prostredia (Bc.)
Environmentalistika (Bc.)

Environmentálne manažérstvo (Mgr.)

Mgr. Ševčíková Janka, PhD. |
Meno:Mgr. Ševčíková Janka, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupkyňa vedúceho katedry 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:janka.sevcikova@umb.sk
Miestnosť:101 
Telefónne číslo:048 446 5801
Utorok: 11:30 - 12:30, Štvrtok: 13:00 - 14:00, Piatok: 13:00 - 14:00

Ekológia a ochrana ekosystémov (Bc. / Mgr.)

Ing. Juraj Švajda, PhD. |
Meno:Ing. Juraj Švajda, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre študijný program Ekológia a ochrana ekosystémov 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Juraj.Svajda@umb.sk
Miestnosť:106 
Telefónne číslo:048 446 7106
Štvrtok: 10:00 - 12:00

Forenzná a kriminalistická chémia (Bc.)

RNDr. Elena Kupcová, PhD. |
Meno:RNDr. Elena Kupcová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca pre ŠP Forenzná a kriminalistická chémia 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:elena.kupcova@umb.sk
Miestnosť:208 
Telefónne číslo:048 446 7208
Utorok: 10:00 - 11:30

Geografia (Bc.)
Geografia a rozvoj regiónov (Mgr.)

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD. |
Meno:PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Bohuslava.Gregorova@umb.sk
Miestnosť:F300 
Telefónne číslo:048 446 7300
Streda: 10:00 - 12:00, Piatok: 10:00 - 12:00

Matematika (Bc.)
Matematika v analýze dát a vo financiách (Mgr.)

 RNDr. Matúš Dirbák, PhD. |
Meno: RNDr. Matúš Dirbák, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Matus.Dirbak@umb.sk
Miestnosť:226b 
Telefónne číslo:048 446 7226
Pondelok: 10:00 - 11:30, Štvrtok: 10:30 - 11:30

=