print

Študenti so špecifickými potrebami

Pre uľahčenie štúdia pre študentov so špecifickými potrebami je vypracovaný sprievodca štúdiom, ktorý môžete nájsť na stránkach UMB. 

» Sprievodca štúdiom pre študentov so špecifickými potrebami na UMB «

V prípade otázok ohľadom štúdia na FPV UMB sa môžete obrátiť na koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami, ktorý vám bude vedieť poradiť, prípadne usmerniť

doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD. |
Meno:doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Ludovit.Trajtel@umb.sk
Miestnosť:F131 
Telefónne číslo:048 446 7131
Fax:048 446 7134
Streda: 08:15 - 09:45

=