Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Výučba predmetov spoločného základu - PREDNÁŠKY

Na základe uváženia všetkých rizík súvisiacich s realizáciou hromadných prednášok v predmetoch spoločného základu (viď nižšie), sme rozhodli o zmene prezenčnej metódy výučby na dištančnú metódu od pondelka 5.10.2020Doba trvania  - podľa aktuálnej situácie a aktualizovaných pokynov.

Poznámkasemináre v skupinách učiteľských medzifakultných ŠP zatiaľ prebiehajú prezenčne podľa rozvrhu.

Prehľad predmetov vyučovaných vo vysokých počtoch študentov:

Utorok:
6.-7. VH: všeobecná a vývinová psychológia -  aula T40
8.-9. VH: všeobecná didaktika - aula T40
6.-7. VH: psychické a sociálne aspekty učenia - aula F313
 
Streda:
6.-7.VH: sociológia výchovy a sociálna patológia -  155 študentov
8.-11.VH: poruchy sociálneho vývinu/špeciálna a inkluzívna pedagogika - aula F313

Opätovne na Vás chcem apelovať, aby ste dôsledne dodržiavali pravidlo R - O - R (rúško - odstup - ruky), aby sme spoločne v maximálnej miere eliminovali možné riziká súvisiace so súčasnou epidemiologickou situáciou.