Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Priznané motivačné štipendiá v AR 2020/2021

Milé študentky, milí študenti,

v zoznamoch uvedených nižšie nájdete zoznam študentov, ktorým bolo priznané mimoriadne motivačné štipendium podľa:

  • čl. 2, ods. 1c) Štipendijného poriadku FPV UMB (tzv. prospechové štipendium)
  • čl. 2, ods. 1b) Štipendijného poriadku FPV UMB (štipendium pre vybrané študijné odbory podľa metodiky rozpočtu).

Okrem toho bolo vybraným študentom priznané štipendium podľa čl. 2, ods. 1a) Štipendijného poriadku FPV UMB (vedecká pomocná sila) na základe návrhov katedier a ich následnom schválení v grémiu dekanky. 
:: zoznam študentov na pozícii vedeckej pomocnej sily ::

Na základe návrhov z katedier a následne ich schválení v grémiu dekanky bolo vybraným študentom priznané štipendium podľa čl. čl. 2, ods. 1c) Štipendijného poriadku FPV UMB za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu, vývoja.