Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Povinnosť doniesť ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Všetci študenti sú povinní pred začiatkom výučbovej časti zimného semestra AR 2020/2021, najneskôr však prvý týždeň semestra do 30. 9. 2020, doniesť na Oddelenie pre pedagogickú činnosť vyplnené Čestné vyhlásenie (v prílohe).

doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.
prodekanka pre pedagogickú činnosť