print

Oddelenie pre pedagogickú činnosť

Úradné hodiny

Pondelok08:30 - 11:30
Utorok08:30 - 11:30
Streda08:30 - 11:30
Štvrtok-
Piatok08:30 - 11:30

Vzľadom na aktuálnu situáciu súvisiacou s núdzovým stavom a prijatými opatreniami je NEVYHNUTNÉ komunikovať s Oddelením pre pedagogickú činnosť výlučne elektronicky, prípadne telefonicky.

Personálne obsadenie

PRODEKANKA PRE PEDAGOGICKÚ ČINNOSŤ

doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD. |
Meno:doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:miriam.spodniakova@umb.sk
Miestnosť:32, 204 
Telefónne číslo:048 446 7433, 7204
Utorok: 13:00 - 14:00

V prípade otázok súvisiacich so štúdium, resp. podaním prihlášky na štúdium sa v prvom kroku obráťte na pracovníčky Oddelenia pre pedagogickú činnosť - dr. Dobríkovú, Mgr. Smolecovú. 


VEDÚCA ODDELENIA PRE PEDAGOGICKÚ ČINNOSŤ

PaedDr. Beata Dobríková |
Meno:PaedDr. Beata Dobríková
Funkcia v zamestnaní:Vedúca oddelenia pre pedagogickú činnosť 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:beata.dobrikova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7406
Pondelok: 08:30 - 11:30, Utorok: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Streda: 08:30 - 11:30, Piatok: 08:30 - 11:30

 • rigorózne skúšky
 • doktorandské štúdium
 • mobility študentov ECTS
 • učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii (denná forma)
 • učiteľstvo techniky (denná forma)
 • učiteľstvo praktickej prípravy (denná / externá forma)

REFERENTKA ODDELENIA PRE PEDAGOGICKÚ ČINNOSŤ

Mgr. Jana Smolecová |
Meno:Mgr. Jana Smolecová
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:jana.smolecova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7407
Pondelok: 08:30 - 11:30, Utorok: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Streda: 08:30 - 11:30, Piatok: 08:30 - 11:30

 • aplikovaná geológia (denná a externá forma)
 • aplikovaná informatika (denná a externá forma)
 • environmentalistika a environmentálne manažérstvo (denná a externá forma)
 • bezpečnosť životného prostredia (denná a externá forma)
 • geografia, geografia a rozvoj regiónov (denná a externá forma)
 • geopotenciál regiónov (denná a externá forma)
 • matematika (denná forma)
 • matematika v analýze dát a vo financiách (denná forma)
 • ekológia a ochrana ekosystémov (denná forma)
 • forenzná a kriminalistická chémia (denná a externá forma)
 • aplikovaná chémia a forenzná prax (denná forma)

--------------------------------

 • Lokálny administrátor AIS
 • Rozvrhár FPV UMB

REFERENTKA REFERÁTU PRE ROZVOJ

Mgr. Silvia Malachovská |
Meno:Mgr. Silvia Malachovská
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:silvia.malachovska@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7405
Pondelok: 08:30 - 11:30, Utorok: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Streda: 08:30 - 11:30, Piatok: 08:30 - 11:30

 •  Pedagogické praxe