print

Doktorandské štúdium

 študijný plán  Odporúčaný študijný plán (formát PDF)

 

 

Študijný odbor: 7. Ekologické a environmentálne vedy

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko

Dĺžka štúdia

(D / E forma)

 
Evolúcia ekosystémov a ich ochrana prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.
doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.
Katedra biológie a ekológie 4 roky /
5 rokov
študijný plán
 
Sanácia environmentálnych záťaží  prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
doc. Ing. Marek Drímal, PhD.
doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
Katedra životného prostredia 3 / 4 roky
študijný plán

 Študijný odbor: 13. Fyzika

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko

Dĺžka štúdia

(D / E forma)

 
Teória vyučovania fyziky prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
prof. Dr. rer. nat. Boris Tomášik
doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.
Katedra fyziky 3 / 4 roky
študijný plán

Študijný odbor: 22. Matematika

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko

Dĺžka štúdia

(D / E forma)

 
Matematická analýza prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.
doc. RNDr. Roman Hric, PhD.
doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.
Katedra matematiky 4 roky /
5 rokov
študijný plán

Študijný odbor: 42. Vedy o Zemi

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko

Dĺžka štúdia

(D / E forma)

 
Geochémia prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
doc. Mgr. Štefan Ferenc, PhD.
doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
Katedra geografie a geológie 4 roky /
5 rokov
študijný plán

 

 

 

=