print

RNDr. Šimon Budzák, PhD.

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra chémie
  • Funkcia:Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ
  • Zaradenie:Odborný asistent

KontaktMiestnosť: 348
Telefón: 048 446 7348

Tajovského 40
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

Email: Simon.Budzak@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok11:00 - 13:00
Som k dispozícici vždy po mailovej dohode.

Profesijná charakteristika

Štúdium a prax      

2006 - súčastnosť asistent/odborný asistent Fakulta prírodných  vied UMB v Banskej Bystrici, Katedra chémie

2015 - 2016 postdoktorand v Laboratoire de recherche CEISAM, Université de Nantes

2006 - 2011
Doktorandské štúdium  na Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK, odbor: teoretická a počítačová chémia                 

2001 – 2006   Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica (matematika - chémia)

Pedagogická činnosť (predmetová profilácia)

Laboratórna technika,  Experimentálna anorganická chémia, Molekulové modelovanie, Toxikológia

Vedecko-výskumná činnosť (oblasti výskumu)

Aplikácia metód počítačovej chémie: komplexy s prenosom náboja, ab initio výpočty elektrických vlastností molekúl, problematika výpočtov excitovaných stavov

 

Zoznam publikácii (ResearchGate)

Zoznam riešených projektov

Miestnosť:
348
Telefón:
048 446 7348