print

doc. RNDr. Roman Hric, PhD.

Kontakt

 • Pracovisko:Katedra matematiky
 • Funkcia:Vysokoškolský učiteľ
 • Zaradenie:Docent

KontaktMiestnosť: 230
Telefón: 048 446 7230

Tajovského 40
97401 Banská Bystrica
Slovensko

Email: Roman.Hric@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda14:00 - 16:00
Štvrtok-
Piatok-
A podľa dohody.

Profesijná charakteristika

Kvalifikačný rast:

 • Mgr., MFF UK Bratislava, 1993
 • PhD., MFF UK Bratislava, 1999
 • Doc., MÚ SU Opava, 2005

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2010 Mathematics Subject Classification):

 • Hlavné: 37 Dynamické systémy a ergodická teória
 • Vedľajšie: 54 Všeobecná topológia, 55 Algebraická topológia, 53 Diferenciálna geometria, 34 Obyčajné diferenciálne rovnice, 35 Parciálne diferenciálne rovnice

Vybrané vedecké publikácie:

 • R. Hric: Topological sequence entropy for maps of the interval, Proceedings of the American Mathematical Society 127 (1999), 2045-2052
 • M. Grinč, R. Hric, Ľ. Snoha: The structure of the space C(I,I) from the point of view of Sharkovsky stratification, Topology 39 (2000), 937-946
 • J. F. Alves, R. Hric, J. Ramos: Topological entropy, homological growth and zeta functions on graphs, Nonlinearity 18 (2005), 591-607
 • F. Balibrea, T. Downarowicz, R. Hric, Ľ. Snoha, V. Špitalský: Almost totally disconnected minimal systems, Ergodic Theory and Dynamical Systems 29 (2009), 737-766
 • R. Hric, T. Jäger: A construction of almost automorphic minimal sets, Israel Journal of Mathematics 204 (2014), 373-395
 • M. Dirbák, R. Hric, P. Maličký, Ľ. Snoha, V. Špitalský: Minimality for actions of abelian semigroups on compact spaces with a free interval, Ergodic Theory and Dynamical Systems 39 (2019), 2968-2982

Vyučované predmety:

 • Úvod do limitných prechodov
 • Matematická analýza 1
 • Matematická analýza 2
 • Matematická analýza 3
 • Matematická analýza 4
 • Diferenčné rovnice a aplikácie
 • Parciálne diferencálne rovnice
 • Komplexná analýza
Miestnosť:
230
Telefón:
048 446 7230