print

Vedenie fakulty

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.

Dekanka fakulty
tel.: 048/446 7404
e-mail: jarmila.kmetova@umb.sk

web: http://www.fpv.umb.sk/jkmetova/

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Prodekan pre vedu a výskum 
tel.: 048/446 7432
e-mail: jan.spisiak@umb.sk

web: http://www.fpv.umb.sk/jspisiak/

doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.

Prodekanka pre pedagogickú činnosť
tel.: 048/446 7433
e-mail: miriam.spodniakova@umb.sk

web: http://www.fpv.umb.sk/mspodniakova1/

PaedDr. Mgr. Vladimír Siládi, PhD.

Prodekan pre rozvoj
(Štatutárny zástupca dekanky)

tel.: 048/446 7434
e-mail: vladimir.siladi@umb.sk

web: http://www.fpv.umb.sk/vsiladi/

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

Prodekan pre medzinárodnú spoluprácu
tel.: 048/446 7435
e-mail: marek.skorsepa@umb.sk

web: http://www.fpv.umb.sk/mskorsepa/

 

Ing. Peter Vilhan

Tajomník fakulty
tel.: 048/446 7402
e-mail: peter.vilhan@umb.sk


SEKRETARIÁT dekanky a tajomníka:

Elena Kollárová |
Meno:Elena Kollárová
Funkcia v zamestnaní:Asistentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:Elena.Kollarova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7404
Fax:048 446 7000

Alena Králiková |
Meno:Alena Králiková
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:alena.kralikova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7408
Pondelok: 08:30 - 11:30, Utorok: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Streda: 08:30 - 11:30, Piatok: 08:30 - 11:30

=