print

Zloženie Študentského parlamentu FPV UMB v akademickom roku 2015/2016

Predsedníctvo

Bc. Milan Bánovský (predseda ŠP) EM, banovsky.milan@gmail.com

Bc. Andrea Sisáková (1. podpredseda ŠP, M-Aj, AS FPV UMB, ŠRVŠ
Jela Nociarová (2. podpredseda), Ch-M

Poslanci

Matej Balga AIN, ŠIR
Bc. Ivana Kohútová
EM, ŠIR
Bc. Marcel Koč
AIN
Bc. Branislav Pažický
AIN
Bc. Peter Tarič AIN, AS FPV UMB
Bc. Jakub Tóth
AIN, AS FPV UMB
Miroslav Kováč
AIN, AS FPV UMB, AS UMB
Tatiana Kviatková
Bi-Ch
Lucia Pavlovčíková
Bi-Ch
Janka Mária Kmeťová
Ch-M
Jozef Kručay
EM
Jana Zemenčíková
Bi-Ch
Adriána Ihringová
EM
Lukáš Otruba
Ge-Hi
Jana Štefanková
Bi-Ma

=