print

Študentská internátna rada

Členovia ŠIR:

Matej Balga, 3. Bc., bmatyii@gmail.com
Ivana Kohútová, 2. Bc., kohutova.ivana@pobox.sk

_________________________________________________

Postup žiadosti o ubytovanie

=