print

Sadzobník

Sadzobník poplatkov úhrad za sprístupnenie informácií v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:

Rozmnožovanie:

1 strana:

  • čierno-biela A4 - 1,- Sk
  • farebná A4 - 15,- Sk

Informácia poskytnutá na diskete alebo CD:

  • 1 disketa - 15,- Sk
  • 1 CD - 60,- Sk

Informácia poskytnutá faxom:

  • Podľa cenníka a. s. Slovenské telekomunikácie.

Poštovné poplatky:

  • Podľa platného cenníka budú sa hradiť dobierkou.

 

(Ceny sa budú aktualizovať v zmysle platných cenových úprav.)

=