print

Komisia na kontrolu činnosti

PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD. |
Meno:PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Lubomir.Zacok@umb.sk
Miestnosť:222 
Telefónne číslo:048 446 7222
Štvrtok: 08:45 - 10:45

RNDr. Judita Tomaškinová, PhD. |
Meno:RNDr. Judita Tomaškinová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka programu Erasmus 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Judita.Tomaskinova@umb.sk
Miestnosť:105 
Telefónne číslo:048 446 5805

Hruška Martin, Mgr., PhD. |
Meno:Hruška Martin, Mgr., PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupca vedúceho katedry, Rozvrhový koordinátor 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Martin.Hruska@umb.sk
Miestnosť:203 
Telefónne číslo:048 446 7203
Streda: 13:00 - 15:00

 

=