print

Výjazd na Strednú športovú školu Trenčín 2020

Dňa 5. februára 2020 sa FPV UMB zúčastnila prezentácie štúdia na Strednej športovej škole v Trenčíne a osobne sa stretla s potencionálnymi záujemcami o štúdium priamo v priestoroch školského internátu. Tradične využila možnosť oboznámiť so štúdiom veľký počet študentov. Zároveň fakulta oslovila aj študentov, ktorí sa ešte len o ďalšom smerovaní rozhodujú.

=