Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Výjazd na Bilingválne gymnázium Žilina 2020

Dňa 31. januára 2020 sa Fakulta prírodných vied UMB zúčastnila 8. ročníka Prírodovedného dňa na Bilingválnom gymnáziu v Žiline. Katedra chémie, katedra fyziky, katerda matematiky a katedra životného prostredia sa predstavili svojimi zaujímavými prednáškami a poskytli informácie o štúdijných programoch na FPV UMB.

Prednášky a prednášajúci:
Chémia ako pomocník vyšetrovateľov - PharmDr. Jiří Zapletal
Projekt TEPOC - prof. Dr. Boris Tomášik, PhD.
Veľarozmerné priestory a kompresia - Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.
Ako Google určuje dôležitosť webstránok? - Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.
Úlohy environmentalistiky v súčasnom svete - prof. RNDr. Peter Andráš, CS.