print

Výjazd na Bilingválne gymnázium Žilina 2020

Dňa 31. januára 2020 sa Fakulta prírodných vied UMB zúčastnila 8. ročníka Prírodovedného dňa na Bilingválnom gymnáziu v Žiline. Katedra chémie, katedra fyziky, katerda matematiky a katedra životného prostredia sa predstavili svojimi zaujímavými prednáškami a poskytli informácie o štúdijných programoch na FPV UMB.

Prednášky a prednášajúci:
Chémia ako pomocník vyšetrovateľov - PharmDr. Jiří Zapletal
Projekt TEPOC - prof. Dr. Boris Tomášik, PhD.
Veľarozmerné priestory a kompresia - Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.
Ako Google určuje dôležitosť webstránok? - Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.
Úlohy environmentalistiky v súčasnom svete - prof. RNDr. Peter Andráš, CS.

=