print

Vedecké kolokvium "HPC na Slovensku a v Európe" 2019

Prednáška bola spoluorganizovaná v rámci celoslovenského podujatia na podporu rozvoja IT vo výskume, vzdelávaní a podnikaní na Slovensku - Extrapolácie 2019. Hovorilo sa o aktuálnom a plánovanom stave infraštruktúry pre vysokovýkonné výpočty (HPC) na Slovensku. Pozornosť bola venovaná aj zapojeniu sa SR do európskych výskumných infraštruktúr v oblasti HPC. V neposlednom rade sa poslucháči dozvedeli, ako získať prístup k strojovému času na najmodernejších superpočítačoch v Európe, alebo aké treníngové a vzdelávacie aktivity im vieme poskytnúť.

Prednášajúci: Mgr. Lukáš Demovič, PhD.
Centrum spoločných činností SAV, Bratislava

=