print

Vedecké kolokviá a študentská vedecká konferencia 2019

6. február 2019
Po stopách zločincov alebo automatizované spracovávanie trasologiských objektov.
Prednášajúci: Mgr. Michal Vagač, PhD., Mgr. Rané Kliment

20. február 2019
Krajina a klíma interakcie, príčiny a dôsledky klimatickej zmeny.
Prednášajúci: prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.

13. marec 2019
O pôvode chemických prvkov.
Prednášajúci: RNDr. Martin Venhart, PhD.

15. máj 2019
Moderné metódy merania tlaku a ich aplikácia v priemysle, poľnohospodárstve, doprave a medicíne.
Prednášajúci: Ing. Viktor Novák

2. október 2019
HPC na Slovensku a v Európe
Prednášajúci: Mgr. Lukáš Demovič

20. november 2019
Idea slobody očami Jána Langoša, Vladimíra Jukla a Rudolfa Fibyho
Prednášajúci: Mgr. Patrik Dubovský, Mgr. František Neupauer, PhD.

4. december 2019
Islám a jeho vnímaní zevnitř a zvenčí
Prednášajúci: PhDr. Petr Palikán

9. apríl 2019
Študentská vedecká konferencia

 

 

=