print

Týždeň vedy a techniky 2020

17. ročník celoslovenského podujatia Týždňa vedy a techniky sa konal od 9. - 15. novembra 2020 online aktivitami. Keďže pandemická situácia komplikuje verejné akcie, mnohé inštitúcie sa tento rok rozhodli svoje podujatia presunúť do online priestoru.

Za Fakultu prírodných vied sa do Týždna vedy a techniky zapojila katedra fyziky.

Virtuálna exkurzia do experimentu ATLAS na LHC
Priaznivcom vedy na Slovensku prvýkrát ponúkla katedra fyziky virtuálnu návštevu experimentu ATLAS na LHC. Sprievodcovia Tomáš Dado a Michaela Mlynáriková v živom vysielaní 11. novembra 2020 o 16:00 hod ukázali Control Room na povrchu, samotný detektor v podzemí a zodpovedali vaše otázky.

Meranie sveta: od Gaussa po LIGO alebo výskum štruktúry vesmíru
Dr. Ing. Evgeni Kolomeitsev, PhD., predstavil dňa 12. novembra 2020 o 17:00 hod ako sa pojem dĺžka (alebo vzdialenosť) objavuje v histórii ľudstva a ako je možné definovať jednotky dĺžky. Prediskutoval komplikácie pri meraní vzdialeností na zakrivených povrchoch. Einsteinova teória gravitácie naznačovala, že vzdialenosť medzi dvoma bodmi závisí od prítomnosti ďalších hmotných telies. Tento koncept pekne dokazoval nedávne pozorovanie gravitačných vĺn detektorom LIGO.

Ponuka podujatí: 

=