print

Týždeň vedy a techniky 2018

Na základe pozvania zo SPŠ dopravná vo Zvolene sa dňa 5.11.2018 študent 3. ročníka bakalárskeho študijného odboru Bi-Ch Matej Šuránek a doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD. zúčastnili Týždňa vedy a techniky 2018 na SPŠ dopravnej vo Zvolene prednáškou o vodíku ako alternatívnom palive s názvom "Prvok tretieho tisícročia". Prednášky sa zúčastnili študenti III. a IV. ročníka ako aj viacerí vyučujúci tejto školy. Cieľom prednášky bolo oboznámiť študentov s históriou a postavením vodíka v periodickej sústave prvkov, charakterizovať jeho vlastnosti, možné spôsoby prípravy a predovšetkým zhodnotiť jeho využitie v dopravnom priemysle (stabilizácia vodíka, skladovanie, traskavý plyn a pod.).

=