print

Súťaž CTU Open na FPV UMB

V dňoch 18. - 19.10.2019 sa konala v priestoroch Katedry informatiky FPV UMB súťaž CTU Open. Súťaž súčasne prebiehala na univerzitách v Čechách aj na Slovensku (Praha, Brno, Plzneň, Ostrava, Bratislava, Žilina, Košice). Organizátorom súťaže bol ČVUT v Prahe. Najlepšie tímy z tejto subregionálnej súťaže sa môžu zúčastniť Stredoeurópskej regionálnej súťaže (CERC 2019), ktorá sa uskutoční v Prahe 29.11. - 1.12 2019. V tejto regionálnej súťaži budú tímy bojovať o účasť na svetovom finále ICPC 2020, ktoré sa bude konať 21. - 26.6.2020 v Moskve v Rusku.

=