print

Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová 2019

Dňa 7.11.2019 FPV UMB navštívila Súkromné gymnázium v Podbrezovej. Katedra chémie, katedra matematiky a katedra životného prostredia, predstavili svoje prednášky a štúdium na FPV UMB. 

Prednášky a prednášajúci:
Chémia ako pomocník vyšetrovateľov -   PharmDr. Jiří Zapletal
Ako Google určuje dôležitosť webstránok? -  Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.
Úlohy environmentalistiky v súčasnom svete -  prof. RNDr. Peter Andráš, CSc., Ing. Pavol Midula, PhD.

=