print

Súkromná SOŠ Žiar nad Hronom 2019

Dňa 28.10.2019 FPV UMB navštívila Súkromnú strednú odbornú školu v Žiari nad Hronom, kde predstavila naše štúdijné programy. Mali záujem hlavne o prednášky z katedry fyziky, katedry chémie, katedry informatiky a katedry životného prostredia.

Prednášky a prednášajúci:
Svetlo a svetelné zdroje -  Mgr. Martin Hruška, PhD.
Chémia ako pomocník vyšetrovateľov -  PharmDr. Jiří Zapletal
Programovanie mobilných aplikácií  PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.
Ako udržať životné prestredie bezpečne?  Ing. Katarína Trnková, PhD.

=