print

Študentská obývačka FPV UMB 2018

Milé študentky, milí študenti,

dekanka FPV UMB doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. otvorila 16. apríla 2018 v miestnosti č. 041 vo vestibule fakúlt FPV UMB a FF UMB (vľavo od vchodu) oddychový priestor s názvom Študentská obývačka FPV UMB, ktorý je určený pre študentky a študentov FPV UMB a FF UMB (vstup na kartu ISIC).

Priestor je pre vás otvorený od 08:00 do 16:00 hod. Máte možnosť využiť osvieženie (automat na vodu), sledovať televízne programy (TA3, hudobné kanály, najnovšie správy z fakúlt a univerzity), prečítať si knižné a časopisecké tituly, prístup k WI-FI, nabíjanie mobilov a notebookov, posedenie s priateľmi, organizovanie rôznych aktivít (kvízy, cestovateľské besedy, odovzdávanie skúsenosti, pozvania učiteľov alebo vedenia fakúlt na besedy, ročníkové posedenia a i.)

Privítame všetky ďalšie návrhy na využitie tohto priestoru. Návrhy prijíma Bc. Malachovská na dekanáte FPV UMB (silvia.malachovska@umb.sk).

=