print

Stredná odborná škola informačných technológií 2019

Dňa 03.12.2019 navštívili Strednú odbornú školu informačných technológií v Banskej Bystrici v rámci Týždňa kariéry študenti Aplikovanej informatiky FPV UMB. V rámci tohto týždňa, bývalí žiaci tejto školy prezentovali vysokú školu na ktorej študujú. Mária Foltanová, Marcel Fudor a Henrieta Serafinová mali veľmi pútavú prezentáciu, dôsledne spracovanú, a ich prezentačné schopnosti zapôsobili na žiakov a aj na učiteľov. Prezentovali našu fakultu žiakom štvrtých ročníkov, ktorí sa rozhodujú na ktorú vysokú školu sa prihlásia. Rozprávali veľmi pozitívne, vyjadrili spokojnosť so systémom, ktorý u nás na fakulte funguje. 

 

=