print

Športový deň dekanky FPV UMB 2019

Dňa 18. júna 2019 sa našej fakulte FPV UMB konal 22. ročník športových hier dekanky FPV UMB. Ich cieľom bolo nielen športové zápolenie pracovníkov fakulty, ale aj snaha vytvoriť možnosť pre neformálne rozhovory, upevnenie kolegiálnych a priateľských vzťahov a samozrejme aj dobrú zábavu. Športového dňa sa zúčastnilo 87 pracovníkov fakulty, ktorí súťažili v netradičných kolektívnych pohybových aktivitách. Víťazom športových hier sa stal kolektív katedry biológie, na druhom mieste sa umiestnil kolektív katedry techniky, a na treťom mieste kolektív katedry informatiky.

=