print

Športový deň dekanky FPV UMB 2018

18. júna 2018 sa našej fakulte FPV UMB konal 21. ročník športových hier dekanky FPV UMB. Ich cieľom bolo nielen športové  zápolenie pracovníkov fakulty, ale aj snaha vytvoriť možnosť pre neformálne rozhovory, upevnenie kolegiálnych a priateľských vzťahov a samozrejme aj dobrú zábavu. Športového dňa sa zúčastnilo 85 pracovníkov fakulty, ktorí súťažili v netradičných kolektívnych pohybových aktivitách. Najlepšie výsledky dosiahol kolektív katedry techniky, ktorí obhájili prvenstvo z minulého roka, na druhom mieste sa umiestnil kolektív katedry biológie, a na treťom mieste kolektív katedry informatiky.

=